FRÅGA 1 AV 38

Välkommen

Mänskliga rättigheter handlar om rätten att vara människa, om att inte bli bemött med fördomar utan kunna vara den man är! Det här testet är till för att se hur det är med de mänskliga rättigheterna på din gård! Finns det fördomar där som gör att vissa inte kan vara sig själva eller inte ens vill komma dit?

För ALLA ungdomar, inte bara vissa, ska känna sig välkomna till fritidsgården!
ALLA ungdomar, inte bara vissa, ska kunna vara sig själva när de är på fritidsgården!
ALLA ungdomar, inte bara vissa, ska känna att det är deras fritidsgård!

Är det så på din fritidsgård?
Eller… måste man vara på ett visst sätt för att passa in?
När ni gjort testet får ni ett resultat – sanningen om er gård!
Då kan ni börja diskutera varför det är så och göra något åt det.

Fördomar leder till diskriminering – att det inte beror på en själv utan på samhället runt omkring en vad man kan göra eller bli.