Deprecated: ini_set(): Use of mbstring.http_output is deprecated in /storage/content/58/156158/jointheclub.se/laravel/vendor/patchwork/utf8/class/Patchwork/Utf8/Bootup.php on line 69 Join the Club | Dilemmafrågor
Film

Några ungdomar har hyrt en film och ska kolla på den i mysrummet. Fritidsledaren vet att filmen är från 15 år och ber Samir lämna rummet eftersom han bara är 14. Gör fritidsledaren rätt? Vad kan man göra för att sådana situationer inte ska uppstå?

Följdfrågor:

Vad har din gård för regler kring åldersbestämda filmer? Vad händer om fritidsledaren säger att det är okej att bryta mot just den här regeln samtidigt som hen är sträng när det gäller andra regler? Finns det andra liknande exempel? Hur kan man se till att fritidsgården är en plats fri från åldersdiskriminering?


Disco

Det skall ordnas ett disco på fritidsgården och några ungdomar som är 16 år tycker inte att de yngre ska få vara med eftersom de tycker att de är barnsliga. Är det okej att ha åldersgräns på vissa aktiviteter? Hur kan man göra så att ingen åldersgrupp får färre möjligheter på gården?

Följdfrågor:

Finns det andra exempel på liknande situationer på er gård? Vilka positiva och negativa saker finns det med gränser satta utifrån ålder?


Ålder

Anders är ny fritidsledare på gården. Ungdomarna frågar nyfiket hur gammal han är, men Anders vägrar svara. Han säger att ålder inte spelar någon roll utan att det är hur man är som är viktigast. Har Anders rätt? Gör Anders rätt?

Följdfrågor:

Är det viktigt att veta hur gamla folk är? Vad finns det för fördomar kring olika åldrar? Vilka konsekvenser kan det få? 


Egna nycklar

Ungdomarna på fritidsgården Rosen har hört att på fritidsgården Villan får besökarna egna nycklar till gården. Nu vill de ordna en filmkväll själva och vill ha nyckel. Personalen säger nej – de tycker att de är för unga och att ungdomarna på Villan är äldre och kan ta ett större ansvar. Kan man dra sådana slutsatser utifrån ålder?

Följdfrågor:

Är det rätt att äldre ungdomar ofta har fler möjligheter att påverka på fritidsgården än yngre? Vad är det som får människor att vilja/kunna ta ansvar? Hur kan man skapa situationer där ungdomar kan testa på att ta ansvar? Är det ålder som styr om du kan ta ansvar eller inte?


Val

Ett gäng ungdomar 18-19 år sitter och diskuterar det kommande valet. Karin som är 15 år vill vara med men de andra tycker att hon är för ung. Karin tycker att hon borde få säga vad hon tänker och att hennes åsikter är lika viktiga. Vad skulle gruppen vinna på att lyssna på Karin? Hur ser det ut i din kommun, hur kan man påverka förutom att rösta?

Följdfrågor:

Är det rätt att äldre ungdomar ofta har fler möjligheter att påverka än yngre? Vet ni vad det står i Barnkonventionen om barns rätt att komma till tals?


Ungdomar och politiker

Ungdomarna i gårdsrådet har förberett sig för att några politiker ska komma på besök. De har många åsikter och stenkoll på vilka frågor de vill påverka politikerna i. Ungdomarna presenterar sina förslag men när politikerna svarar vänder de sig direkt till personalen. Vad kan det bero på? Vad kan personalen göra?

Följdfrågor:

Vad kommer att hända med ungdomarnas engagemang om det fortsätter att se ut så här? Hur tänker politikerna? Hur kan man göra för att skapa en bra relation mellan ungdomar och politiker? Hur kan man arrangera ett möte för att få ut så mycket som möjligt av det? 


Politiker

Ordföranden i ungdomsrådet blir inbjuden att vara med på ett politikermöte, men när hon kommer dit visar det sig att hon inte får prata om det hon tycker är viktigt utan bara svara på politikernas frågor om helt andra saker. Hur kan man göra så att politikerna diskuterar frågor som ungdomarna själva tycker är viktiga tillsammans med ungdomar?

Följdfrågor:

Vilka frågor är viktiga för ungdomarna i din kommun? Har personalen och/eller ungdomarna på din fritidsgård någon kontakt med politikerna i din kommun?