Deprecated: ini_set(): Use of mbstring.http_output is deprecated in /storage/content/58/156158/jointheclub.se/laravel/vendor/patchwork/utf8/class/Patchwork/Utf8/Bootup.php on line 69 Join the Club | Tema
Join the Club
Testet
Tema
Agera
Beställ material
Kontakta oss
Get Organized Facebook

Tema

Vi har valt att dela upp Join the Club i sju olika teman: Ålder, Sexualitet, Kön, Bakgrund,Kropp och hjärna, Tro och tradition, Mobbning, grupptryck och maktlekar och Delaktighet och inflytande. Här kan du läsa om varje tema och titta på korta videoklipp. Videoklippen kan vara bra att använda som inspiration för diskussioner. Efter varje tema följer även olika dilemmasituationer kopplade till temat. Situationer som kan vara problematiska ur ett människorättsperspektiv. Dilemmana finns även tryckta i dilemmakortlekar som du kan beställa under ”beställ material”. Dilemman kan vara bra att använda när man jobbar i grupp för att inspirera till diskussioner kring dessa frågor. Till varje tema hör även en handledning som ytterligare fördjupar arbetet, även den kan beställas i tryckt form.

Dilemmakort och handledning

Dilemman är situationer som skulle kunna uppstå som kan vara problematiska ur ett mänskliga rättigheter-perspektiv. Som hjälp för att få igång diskussionen kommer sedan ett par frågor. För att vidareutveckla diskussionen och bidra till ett bredare perspektiv finns även några följdfrågor. Förmågan att lyfta blicken och se att enskilda situationer ofta hänger ihop med och beror på strukturer i samhället är viktig att träna på. Det är då man kan förändra normer och attityder i grunden.

Här kan du läsa och jobba med alla dilemman, och den tillhörande handledningen. Du kan även beställa vårt material.

Dilemmakort och handledning

Ålder

Åldersdiskriminering innebär att man behandlar människor olika beroende på hur gamla de är. Det kan handla om både unga och gamla. Samtidigt finns det lagar om till exempel när man får köra moped och ta körkort som utgår från ålder. Detta brukar man inte kalla diskriminering. Å andra sidan får man köra motorcykel på inhägnat område när man är under 15 och övningsköra innan man fyllt 18. Det är därför viktigt att diskutera vilken särbehandling som är motiverad (och i så fall varför) och vilken som bygger på fördomar.

Ålder

Sexualitet

Att utforska sin sexualitet är en viktig del av livet. Ingen ska behöva utstå någon form av kränkning eller trakasserier på grund av sin sexualitet, sexuella läggning eller sexuella identitet.

Sexualitet

Kön

Ett av uppdragen som fritidsgården har är att bryta stereotyper och ifrågasätta normer. Vi måste ge ungdomar möjlighet att utvecklas på gården. Att få göra sina val utifrån intressen, och inte utifrån kön.

Kön

Bakgrund

På fritidsgården får det inte finnas någon form av rasism eller diskriminering på grund av bakgrund. Med bakgrund menar vi den historia en person har med sig i ryggsäcken. Till exempel vilket land vi kommer ifrån, vilken familj eller vilken kultur vi har.

Bakgrund

Kropp och hjärna

Diskriminering på grund av funktionsnedsättning är när människor med någon typ av funktionsnedsättning ges sämre möjligheter och rättigheter än andra.

Kropp och hjärna

Tro och tradition

Det förekommer förtryck i traditioners och religioners namn. Ungdomsstyrelsens siffror från 2009 visar att 70.000 svenska ungdomar inte tror att de kommer att kunna välja sin partner. Alla ungdomar har samma rättigheter. Ingen ungdom ska ha
 färre rättigheter och möjligheter på grund av kultur eller religion.

Tro och tradition

Grupptryck, mobbning och maktlekar

Fritidsgården ska vara en trygg plats. Inga typer av våld eller förtryck får finnas oavsett om den utsatte accepterar förtrycket eller inte. Detta är alltid personalens ansvar. Många undersökningar visar att det inte bara är en persons värderingar som avgör vi agerar. Människor är ofta mottagliga för grupptryck och auktoritetspåverkan. Till exempel kan en dominant "kompis" upplevas som en auktoritet och få oss att göra saker vi egentligen tycker är fel.

Grupptryck, mobbning och maktlekar

Delaktighet och Inflytande

Verksamheten ska bygga på ungdomars aktiva delaktighet, engagemang och ansvarstagande. Det är ungdomarna som, med personalens stöd , skall forma det som händer på fritidsgården. Det är viktigt att personalen är tydlig med vilka mål verksamheten har så att alla vet vilka möjligheter och vilket stöd som finns.

Delaktighet och Inflytande