Deprecated: ini_set(): Use of mbstring.http_output is deprecated in /storage/content/58/156158/jointheclub.se/laravel/vendor/patchwork/utf8/class/Patchwork/Utf8/Bootup.php on line 69 Join the Club | Dilemmafrågor
Join the Club
Testet
Tema
Agera
Beställ material
Kontakta oss
Get Organized Facebook

Dilemmafrågor

Här kan du hitta Join the Clubs dilemman uppdelade på de olika temana. Dilemman är situationer som skulle kunna uppstå på en fritidsgård som kan vara problematiska ur ett mänskliga rättigheterperspektiv. Som hjälp för att få igång diskussionen kommer sedan ett par frågor. För att vidareutveckla diskussionen finns även några följdfrågor. Följdfrågorna finns där för att lyfta diskussionen och bidra till ett bredare perspektiv. Förmågan att lyfta blicken och se att enskilda situationer ofta hänger ihop med och beror på strukturer i samhället är viktig att träna på. Det är då man kan förändra normer och attityder i grunden.

Dilemmana är även tryckta i kortleksform för att underlätta spontan diskussion på fritidsgården (låt dem ligga framme på ett bord på gården!) men också som ett praktiskt verktyg i grupprocesser eller varför inte på personalmöten. Kortlekar går att beställa mot porto och administrationskostnad under ”Beställ material”.

Ha så roligt!
Skriv ut alla dilemmakorten
1. Delaktighet

Personalen på gården vill anordna ett disco för 6:orna. De tycker att det vore ett bra sätt för de äldre att samla in pengar till sitt läger. De sätter ihop en grupp som ska hjälpa till under kvällen med att sitta i kassan, dj:a mm. Gruppen skriver i sin utvärdering att de inte kände sig delaktiga trots att de hade fått massa uppgifter av personalen. Varför tror du att de inte kände sig delaktiga? Hur skulle personalen gjort istället?


Följdfrågor:
Vad innebär delaktighet på riktigt? Hur ser det ut på din fritidsgård?

Skriv ut
2. Ungdomsråd

Ungdomsrådet har möte varje vecka. De planerar arrangemang och pratar om olika förslag kring hur man kan göra ungdomars fritid bättre. De blir inbjudna till ett möte med politikerna för att berätta om förslagen, men efter mötet så händer det ingenting. Vad är viktigt att tänka på inför ett sådant möte så att ingen blir besviken?


Följdfrågor:
Vad bör ungdomarna tänka på? Vad bör politikerna tänka på? Varför ser det ofta ut så här? Vad händer med ungdomarnas engagemang när ingenting händer?

Skriv ut
3. Planering

Mohammed vill anordna ett LAN på fritidsgården. Han sätter ihop en LAN-grupp som träffas en gång i veckan för att planera. Personalen finns till hands hela tiden för att hjälpa till och stötta deras arbete och planeringsgruppen har väldigt roligt när de träffas. När väl datumet för LAN:et kommer så blir det problem med lokalen och LAN:et måste ställas in. Det är så klart inte kul, men är hela grejen bara ett misslyckande?


Följdfrågor:
Varför? Varför inte? Vad är viktigast i en planering kring ett arrangemang? Kan man undvika sådana händelser? Kan vägen vara målet?

Skriv ut
4. Beslut

Ett gäng ungdomar startar ett gårdsråd tillsammans med fritidsledaren Nina. Hon säger till ungdomarna att man kommer att lägga stor vikt vid deras åsikter. Men när ungdomarna beslutar att alla som går på gården måste stå i caféet en gång i veckan tror Nina inte att det kommer att fungera eftersom verksamheten är frivillig och alla vill inte stå i caféet. Vad borde Nina göra?

 

Följdfrågor:
Borde det finnas några gränser för vad gårdsrådet får besluta om? Hur bör man i så fall ta fram dessa regler/gränser? Vad kan hända om det inte finns det? Vilka andra sätt finns det för att låta ungdomar påverka verksamheten och vilka för- och nackdelar har det?

Skriv ut
5. Idéer

Fritidsledarna på gården säger att ungdomarna måste komma med idéer och vara med och hjälpa till annars kommer det inte att hända något på gården. Men ungdomarna kommer inte med några idéer utan sitter bara och hänger och spelar lite biljard. Varför kan det vara svårt att komma med idéer? Hur borde personalen göra för att inspirera ungdomarna att vilja vara med och fixa aktiviteter?


Följdfrågor:
Varför vill personalen att ungdomarna själva ska komma med idéer? Vad händer om allt som händer på gården är personalens idéer? Om en ungdom bara vill spela biljard, ska den inte få göra det då? Varför finns fritidsgården? Vad vill personalen att ungdomarna på fritidsgården ska lära sig? Hur kan fritidsgården bli en plats där ungdomar får inspiration till att utveckla och möjliggöra sina idéer?

Skriv ut
6. Testet

Några ungdomar har svarat på ett test om hur deras fritidsgård lever upp till de mänskliga rättigheterna (www.jointheclub.se). Ungdomarna svarar ärligt på frågorna och kommer också med förslag på förbättringar. Personalen tackar, men flera månader senare har de ändå inte gjort någonting åt ungdomarnas förslag och inte pratat med dem om vad som hänt. Vad bör ungdomarna göra i det läget? Vilka konsekvenser kan det få när ungdomar inte får återkoppling på sitt engagemang?


Följdfrågor:
Hur kan det påverka ungdomarnas sätt att se på personalen?

Skriv ut