Deprecated: ini_set(): Use of mbstring.http_output is deprecated in /storage/content/58/156158/jointheclub.se/laravel/vendor/patchwork/utf8/class/Patchwork/Utf8/Bootup.php on line 69 Join the Club | Dilemmafrågor
Join the Club
Testet
Tema
Agera
Beställ material
Kontakta oss
Get Organized Facebook

Dilemmafrågor

Här kan du hitta Join the Clubs dilemman uppdelade på de olika temana. Dilemman är situationer som skulle kunna uppstå på en fritidsgård som kan vara problematiska ur ett mänskliga rättigheterperspektiv. Som hjälp för att få igång diskussionen kommer sedan ett par frågor. För att vidareutveckla diskussionen finns även några följdfrågor. Följdfrågorna finns där för att lyfta diskussionen och bidra till ett bredare perspektiv. Förmågan att lyfta blicken och se att enskilda situationer ofta hänger ihop med och beror på strukturer i samhället är viktig att träna på. Det är då man kan förändra normer och attityder i grunden.

Dilemmana är även tryckta i kortleksform för att underlätta spontan diskussion på fritidsgården (låt dem ligga framme på ett bord på gården!) men också som ett praktiskt verktyg i grupprocesser eller varför inte på personalmöten. Kortlekar går att beställa mot porto och administrationskostnad under ”Beställ material”.

Ha så roligt!
Skriv ut alla dilemmakorten
1. Könsidentitet

En dag kommer Linda till fritidsgården och säger att han vill bli kallad för Karl. En i personalen fortsätter ändå att kalla Karl för Linda. Vad händer om man tar sig rätten att bestämma över vad någon annan känner? Hur hade du upplevt det om någon hade försökt bestämma över din identitet eller kallat dig ”han” när du anser dig vara en ”hon” eller tvärtom?


Följdfrågor:
Varför fortsätter personalen att kalla Karl för Linda? Hur tror du att Karl känner? Varför är det viktigt att man själv får bestämma vilken könsidentitet man har? Vad är det som gör att vissa upplever det viktigt att veta vilket kön folk har?

Skriv ut
2. Lika många tjejer som killar på gården?

Fritidsgården har som mål att nå alla ungdomar oavsett kön. På Ekgården är det trots det nästan bara killar. Vad skulle man behöva ändra på för att det skulle vara lika många tjejer som killar på gården? Hur ser det ut på din gård?


Följdfrågor:
Varför ser det ut så här på de flesta fritidsgårdar? Är det här ett problem? Varför, varför inte?  Vem är fritidsgården till för? Vad har det här med jämställdhet att göra?

Skriv ut
3. Tjejöppet?

Fritidsledaren Greger tycker att det är synd att det inte är fler tjejer som besöker gården. Han föreslår att man skall ha öppet en gång i veckan bara för tjejer.  Är det en bra idé med olika verksamhet för olika kön? Varför, varför inte?


Följdfrågor:
Vad skulle man kunna göra annars för att förändra situationen? När kan det vara bra att dela upp verksamheten efter kön?  Kan det vara exkluderande att göra så? Om man inte känner att man tillhör något av könen kille eller tjej, vad gör man då? Vad är en jämställd fritidsgård egentligen?

Skriv ut
4. Könsroller

Jonas kommer till fritidsgårdens ”Do and Redo”-kväll med sina slitna jeans. När han kommer in säger fritidsledaren Stina ”Vad bra att du kom, killarna lirar innebandy och behöver en till spelare”. Vad skickar fritidsledaren för signaler till Jonas genom att säga så?


Följdfrågor:
Hur känner sig Jonas i den här situationen? Gillar alla killar att spela innebandy? Kommer Jonas att komma till nästa ”Do and Redo”-kväll? Hur har dessa könsroller uppstått och hur kan man förändra dem?

 

Skriv ut
5. Biljard

Jimmy kommer in på fritidsgården och går fram till biljardbordet där tjejerna spelar och killarna tittar på. När Jimmy säger att han också vill spela skrattar alla åt honom, och nästa tjej på tur får spela. Vad borde personalen göra åt situationen?


Följdfrågor:
Hade det sett annorlunda ut om Jimmy hade varit en tjej och de andra ungdomarna varit killar? Är detta en vanlig situation på gården? Vad beror det på? Hur känns det för Jimmy? Kan tjejerna göra annorlunda? Hur kan man reagera eller säga ifrån på ett bra sätt? Vad är problemet med att fråga ”har olika kön olika intressen”?

Skriv ut
6. Fritidsledare

Flera av killarna är bråkiga och fritidsledaren Marina känner sig frustrerad över att de inte bryr sig om vad hon säger. Chefen berättar att hen tänker anställa en manlig fritidsledare eftersom det behövs en man för att få killarna att lyssna. Marina protesterar och säger att killarna måste lyssna oavsett vem som säger till. Varför tror chefen att killarna automatiskt skulle lyssna mer på en man? Är det viktigast vilken person man är eller vilket kön man har? Vad skickar man för signalerom man anställer en manlig fritidsledare för att ”hålla ordning ”?


Följdfrågor:
Vad händer om man vänder på det? Vilka fördelar finns med att ha ledare av motsatt kön? Vilka fördelar finns med att ha ledare av samma kön? Spelar just kön någon roll i det här fallet?

Skriv ut
7. Könsstereotyper

På fritidsgården har man haft disco och ungdomarna skall plocka undan efteråt. Fritidsledaren Eduardo lyssnar då ungdomarna bestämmer att killarna ska ta hand omtekniken, fixa skivorna, rulla kablar m.m. Tjejerna ska diska och plocka undan i köket. Då går Eduardo fram och ifrågasätter ungdomarna.  Vad tror ni han säger?


Följdfrågor:
Är det okej att dela upp uppgifter utifrån könsstereotyper? Varför gör ungdomarna den här uppdelningen? Tror ni att alla känner sig bekväma med det? Är det svårt att säga emot och (i det här fallet) som kille hellre vilja fixa i köket eller som tjej ta hand om tekniken? Varför är det viktigt att ifrågasätta sådana här mönster?

Skriv ut
8. Tjejband

Varför tror ni att många säger tjejband om ett rockband med bara tjejer men inte killband om en rockband med bara killar? Kan ni komma på fler liknande exempel?


Följdfrågor:
Är det fel att säga tjejband? Vad kan detta ha med normer att göra? Hur kan man förändra det?

Skriv ut
9. Jämställda arrangemang?

En grupp ungdomar skall anordna ett LAN på gården. Ett krav för att de skall få genomföra det är att det måste vara lika många killar som tjejer som är med på LAN:et. Är detta ett bra krav från personalen? Vad skulle kunna vara för- och nackdelar?


Följdfrågor:
Varför ställer personalen ett sådant krav? Vad kan man uppnå genom att ställa ett sådant krav? Vad måste ungdomarna som anordnar LAN:et göra? Vad innebär
egentligen jämställdhet på fritidsgården?

Skriv ut
10. Könsuppdelade toaletter.

På fritidsgården Tornet finns det bara en toalett. Några besökare på gården har sagt till personalen att de vill att man fixar två toaletter, en för tjejer och en för killar. Varför är det viktigt för dem med könsuppdelade toaletter? Kan uppdelningen bli problematisk för någon?


Följdfrågor:
Hur kan man göra istället? Varför finns det könsuppdelade toaletter? Vad finns det för
för- och nackdelar?  Varför är det viktigt att inte dela in människor i fack?

Skriv ut