Deprecated: ini_set(): Use of mbstring.http_output is deprecated in /storage/content/58/156158/jointheclub.se/laravel/vendor/patchwork/utf8/class/Patchwork/Utf8/Bootup.php on line 69 Join the Club | Dilemmafrågor
Join the Club
Testet
Tema
Agera
Beställ material
Kontakta oss
Get Organized Facebook

Dilemmafrågor

Här kan du hitta Join the Clubs dilemman uppdelade på de olika temana. Dilemman är situationer som skulle kunna uppstå på en fritidsgård som kan vara problematiska ur ett mänskliga rättigheterperspektiv. Som hjälp för att få igång diskussionen kommer sedan ett par frågor. För att vidareutveckla diskussionen finns även några följdfrågor. Följdfrågorna finns där för att lyfta diskussionen och bidra till ett bredare perspektiv. Förmågan att lyfta blicken och se att enskilda situationer ofta hänger ihop med och beror på strukturer i samhället är viktig att träna på. Det är då man kan förändra normer och attityder i grunden.

Dilemmana är även tryckta i kortleksform för att underlätta spontan diskussion på fritidsgården (låt dem ligga framme på ett bord på gården!) men också som ett praktiskt verktyg i grupprocesser eller varför inte på personalmöten. Kortlekar går att beställa mot porto och administrationskostnad under ”Beställ material”.

Ha så roligt!
Skriv ut alla dilemmakorten
1. Ingen hiss

Anna är rullstolsburen och skall besöka fritidsgården för första gången. När hon kommer fram till dörren möts hon av två trappor och det finns ingen hiss. För Anna är det omöjligt att komma upp. Hur tror ni att Anna känner? Vems ansvar är det att se till att det inte är så? Hur ser din fritidsgård ut?


Följdfrågor:
Vilka signaler sänder man till Anna och andra rullstolsburna? Hur kan man göra fritidsgården tillgänglig för alla? Tror ni att Anna kommer tillbaka till fritidsgården igen? Vad kan ni göra på er fritidsgård för att förhindra liknande situationer?

Skriv ut
2. Läs- och skrivsvårigheter

Besökarna på fritidsgården Villan skall fylla i en enkät om vad de tycker om gården.
Personalen ber dem sätta sig enskilt så att ingen ser hur de svarar. Både Patrik och Fatima vill gärna svara men blir jättestressade av situationen eftersom de båda har läs- och skrivsvårigheter. De fyller snabbt i enkäten och vill helst bara gå därifrån. Hur hade personalen kunnat undvika den situationen?


Följdfrågor:
Finns det andra sätt att fylla i en enkät på? Vad hade hänt om de bara hade gått därifrån med en gång? Vems ansvar är det att se till att ungdomarna inte hamnar i det läget?

Skriv ut
3. Ditt jävla CP

Peter och Micke kollar på film på gården tillsammans med alla andra ungdomar och personal. Peter och Micke tjafsar om något i soffan och Micke säger: -”Ditt jävla CP!” De skrattar och återgår till filmen. Vad skall personalen göra i det läget? Hur påverkar det ens sätt att tänka och känna om man använder uttryck som ”CP” som skällsord?


Följdfrågor:
Finns det andra ord som används på fritidsgården på samma sätt? På vilket sätt är detta kränkande? Vad kan fritidsgården göra för att undvika dessa situationer?

Skriv ut
4. Handikapp-toalett?

Fritidsgården Huset har precis flyttat in i nya lokaler med höga trösklar och bara en, ickehandikappanpassad, toalett. En ny fritidsledare ska börja. Det står mellan Kia och Maria. Maria, som är bäst lämpad för jobbet, sitter i rullstol. Hur ska fritidsgården göra för att kunna anställa Maria?


Följdfrågor:
Vad kan hända om Maria inte blir anställd på grund av sin funktionsnedsättning?
Varför är inte lokalen tillgänglighetsanpassad från första början? Hur kan man anpassa din fritidsgård så att den funkar för alla?

Skriv ut
5. Information

Anna är stökig och följer inte reglerna på gården. Personalen tappar tålamodet men det handlar egentligen om att Anna har läs- och skrivsvårigheter och har inte förstått reglerna som står på en lapp på väggen. Hur kan man se till att alla kan ta till sig gårdens information?


Följdfrågor:
Är lappar ett vanligt sätt att kommunicera på gården? Vad kan man göra istället/också? Vems ansvar är det att se till att Anna får ta del av gårdens regler och ungdomarnas

Skriv ut
6. Bemötande

Vincent har en CP-skada som gör det svårt för honom att använda händerna. När han kommer till fritidsgården första gången pratar både personal och andra ungdomar med honom som om det är huvudet och inte händerna det är fel på. Vincent blir jätteledsen och vill inte besöka gården mer. Hur kan man se till att alla får ett bra bemötande på gården?


Följdfrågor:
Hur hade den här situationen kunnat undvikas? Vems ansvar är det att se till att Vincent inte får det här bemötandet? Har du några egna exempel på liknande situationer från din gård?

Skriv ut
7. Hjälpmedel

Alex är med i gårdens resegrupp. För att tjäna ihop pengar till resan jobbar alla med att sälja saker i caféet. Alex har svårt att räkna och det har blivit fel i kassan flera gånger när hen har stått i caféet. Alex vill gärna vara med i gruppen men är jättenervös varje gång hen ska jobba i caféet. Vad kan Alex göra? Vad kan de andra igruppen eller personalen göra?


Följdfrågor:
Vems ansvar är det att se till att Alex inte blir nervös i den här situationen? Kan man dela upp uppgifterna på annat sätt eller finns det hjälpmedel som Alex kan använda?

Skriv ut