Deprecated: ini_set(): Use of mbstring.http_output is deprecated in /storage/content/58/156158/jointheclub.se/laravel/vendor/patchwork/utf8/class/Patchwork/Utf8/Bootup.php on line 69 Join the Club | Dilemmafrågor
Join the Club
Testet
Tema
Agera
Beställ material
Kontakta oss
Get Organized Facebook

Dilemmafrågor

Här kan du hitta Join the Clubs dilemman uppdelade på de olika temana. Dilemman är situationer som skulle kunna uppstå på en fritidsgård som kan vara problematiska ur ett mänskliga rättigheterperspektiv. Som hjälp för att få igång diskussionen kommer sedan ett par frågor. För att vidareutveckla diskussionen finns även några följdfrågor. Följdfrågorna finns där för att lyfta diskussionen och bidra till ett bredare perspektiv. Förmågan att lyfta blicken och se att enskilda situationer ofta hänger ihop med och beror på strukturer i samhället är viktig att träna på. Det är då man kan förändra normer och attityder i grunden.

Dilemmana är även tryckta i kortleksform för att underlätta spontan diskussion på fritidsgården (låt dem ligga framme på ett bord på gården!) men också som ett praktiskt verktyg i grupprocesser eller varför inte på personalmöten. Kortlekar går att beställa mot porto och administrationskostnad under ”Beställ material”.

Ha så roligt!
Skriv ut alla dilemmakorten
1. Sex

Alex är ensam i datarummet. Alex kompis Bella smyger in för att skrämma hen men upptäcker att hen sitter och kollar på en porrsite. Bella blir ställd och tycker att det är pinsamt. Varför tror ni Bella känner så?


Följdfrågor:
I vilka situationer kan det vara svårt att prata om sex? Vad är det som gör att det är okej att lägga ut utmanande bilder på nätet men inte prata om sex?

Skriv ut
2. Könsuttryck

Sam och Linus är väldigt upprörda för att de har fått veta att Mats som har en annan sexuell läggning än de själva kanske skall börja jobba på gården. De går till chefen på fritidsgården och säger att de inte vill ha Mats som fritidsledare. Vad händer om saker som sexualitet eller könsuttryck får påverka vem som anställs som fritidsledare?


Följdfrågor:
Varför reagerar Sam och Linus som de gör? Vad är det för fördomar som skapar den här situationen?  Vad kan vi göra åt fördomar som dessa och varför är det viktigt att motverka sådana fördomar?

Skriv ut
3. Pojk- och flickvänner

Varje gång man pratar om relationer på fritidsgården så frågar personalen killarna om de har någon flickvän och tjejerna om de har någon pojkvän. Varför är det viktigt att inte utgå från att alla är heterosexuella? Hur kan personalen göra istället?


Följdfrågor:
Vad händer med ens självkänsla om andra alltid förutsätter att man är någon annan än den man egentligen är? Hur kan man göra så att alla som är på gården känner att de kan vara sig själva och vara trygga med det?

Skriv ut
4. HBTQ

Personalen på gården vill anordna en dag där man skall prata om öppenhet och allas lika värde. De har därför bjudit in en person som skall berätta hur det är att vara homosexuell. Ungdomarna protesterar, och undrar om personalen tror att homosexuella känner eller är på något särskilt sätt? Hur kan man prata om fördomar mot till exempel HBTQ-personer utan att förstärka dem?


Följdfrågor:
Hur kan man göra istället? Varför reagerar ungdomarna som de gör? Hur tänkte personalen? Vilka normer finns på er fritidsgård? Vilka strukturer i samhället är det som gör att det ser ut så? Hur påverkar det oss?

Skriv ut
5. Förväntningar

Anna pratar med sin kompis Sara på fritidsgården och berättar att hennes kille inte har försökt att ligga med henne än. Hon berättar att hon känner sig osäker eftersom hon förväntar sig att han ska ta initiativ eftersom han är kille. Har killar och tjejer olika förväntningar på sig när det gäller sex?

 

Följdfrågor: 
Vad har dessa förväntningar för konsekvenser? Vilka andra förväntningar har vi på oss på grund av att vi har ett särskilt kön? Hur påverkas vi av att vi förväntas vara på ett visst sätt?

Skriv ut
6. Jävla Bög!

Patrik och Niklas hamnar i ett bråk på gården. Patrik skriker -”Jävla bög!” till Niklas. Hur påverkar det ens sätt att tänka och känna om man använder uttryck som ”bög” som skällsord?


Följdfrågor:
Blir det lättare eller svårare för någon annan ungdom att ”komma ut” när det finns sådana jargonger på gården? Varför säger Patrik som han gör? Vad ska personalen göra? Varför är det mycket ovanligare, men lika fel, att skrika ”Jävla hetero”? Varför är sådana skällsord alltid kränkande?

Skriv ut
7. Sexvanor

Några ungdomar på gården sitter och pratar om sex. En av ungdomarna säger att tjejerna som går på fritidsgården är alldeles för unga för att ha sex. När är man för ung för att ha sex? Vem bestämmer det?


Följdfrågor:
Tror ni att ungdomen tänker på samma sätt när det gäller killar? Och varför tror ni att hen inte sa något om killarnas sexvanor? Finns det olika syn i samhället på killar och tjejers sexvanor? Varför ser det ut så och vad kan man göra för att förändra det?

Skriv ut