Deprecated: ini_set(): Use of mbstring.http_output is deprecated in /storage/content/58/156158/jointheclub.se/laravel/vendor/patchwork/utf8/class/Patchwork/Utf8/Bootup.php on line 69 Join the Club | Dilemmafrågor
Join the Club
Testet
Tema
Agera
Beställ material
Kontakta oss
Get Organized Facebook

Dilemmafrågor

Här kan du hitta Join the Clubs dilemman uppdelade på de olika temana. Dilemman är situationer som skulle kunna uppstå på en fritidsgård som kan vara problematiska ur ett mänskliga rättigheterperspektiv. Som hjälp för att få igång diskussionen kommer sedan ett par frågor. För att vidareutveckla diskussionen finns även några följdfrågor. Följdfrågorna finns där för att lyfta diskussionen och bidra till ett bredare perspektiv. Förmågan att lyfta blicken och se att enskilda situationer ofta hänger ihop med och beror på strukturer i samhället är viktig att träna på. Det är då man kan förändra normer och attityder i grunden.

Dilemmana är även tryckta i kortleksform för att underlätta spontan diskussion på fritidsgården (låt dem ligga framme på ett bord på gården!) men också som ett praktiskt verktyg i grupprocesser eller varför inte på personalmöten. Kortlekar går att beställa mot porto och administrationskostnad under ”Beställ material”.

Ha så roligt!
Skriv ut alla dilemmakorten
1. Får ej komma till gården

Det är många killar på fritidsgården. De flesta av dem har minst en syster, men dessa kommer inte till fritidsgården. När personalen frågar killarna varför svarar de att det inte är bra att de umgås med killar på fritiden och att de inte får gå för sina föräldrar. Vad bör personalen göra i den situationen?


Följdfrågor:
Hur påverkar detta verksamheten/fritidsgården?  Varför uppstår situationen? Vem är fritidsgården till för? Hur kan man jobba för att alla ska få ta del av fritidsaktiviteter på lika villkor?

Skriv ut
2. Högtider och traditioner

Några besökare på gården är muslimer och vill att man uppmärksammar Eid al-Fitr. Fritidsledaren tvekar och säger att man inte uppmärksammade julen. Ungdomarna håller inte med och påminner om julbelysningen som personalen hängde upp. Vad bör personalen göra? Vad händer om gården uppmärksammar vissa religiösa högtider och inte andra?


Följdfrågor:
Skall gården överhuvudtaget uppmärksamma religiösa högtider? Är julbelysningen en religiös markering eller bara en tradition? Vad är egentligen traditioner? Hur kan vi utveckla och anpassa traditioner till dagens samhälle? Vilken roll ska religion och tradition ha på fritidsgården?

Skriv ut
3. Kontrollerad

Sara kommer väldigt sällan till gården. Hennes kompis Jessica berättar att Sara är väldigt kontrollerad av släkten och att fritidsgården är den enda platsen där hon känner sig lite fri. Hur kan man göra för att stötta Sara?


Följdfrågor:
Vad innebär hedersförtryck? Vems ansvar är det att man inte ska behöva bli utsatt för hedersförtryck?

Skriv ut
4. Hedersvåld

Cafégruppen jobbar på gården och läser i tidningen att en kvinna som ville skiljas blivit mördad av sin man. Kamal säger att han tror att det är ett hedersmord. Aisha säger att det inte alls är samma sak eftersom familjen inte har ställt upp på det! Vad är egentligen


Följdfrågor:
Vad menar Aisha? Vad finns det för mekanismer bakom hedersvåld?

Skriv ut
5. Olika tro

Samir diskuterar med Peter. Samir säger att det finns en gräns för hur religiös man får vara. Peter håller inte med och säger att ”Guds lag är viktigare än människans lag, det är den man alltid måste följa!”. Vad skulle hända i ett samhälle där folk tror på olika gudar om ”Guds lag” stod över samhällets lagar?


Följdfrågor:
Hur bygger man ett samhälle där man klarar av att leva tillsammans oavsett tro? Vad är viktigt att tänka på i ett sådant samhälle?

Skriv ut
6. Bortgift

Fritidsledaren Alain berättar i personalgruppen att hen har pratat med Samira som är orolig för att bli bortgift. En annan fritidsledare säger att det är tråkigt, men att det är deras kultur, så är det. Då blir Alain förbannad och säger att det inte är någon ursäkt, det måste anmälas! Alla har ju samma rättigheter att välja partner oavsett kultur! Vad skulle hända om (föräldrarnas) kultur tilläts påverka dina rättigheter?


Följdfrågor:
Vad är kultur? Hur bygger vi ett samhälle där de mänskliga rättigheterna tas till vara på oavsett vilken kultur man har?

Skriv ut